Social_imprison

รู้ไหม? โพสผ่านสื่อออนไลน์ก็ติดคุกได้โดยไม่รู้ตัว

ช่วงหลังนี้พอเรามีระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้มากขึ้น สะดวกขึ้น และทำโน้นทำให้ได้มากขึ้นก็ทำให้หลายคน