นโยบายรัฐบาลล่าสุด มีประโยชน์อย่างไรกับ Freelance และ ธุรกิจ SME

ตอนนี้มีประกาศมาจากรัฐบาลที่กำลังนโนบายการเงินการคลังที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถ โดยรัฐบาลได้จูงใจให้ผู้ประกอบการโดยลดภาษีจาก 20% และ 15% เป็น 10% สำหรับธุรกิจที่มีกำไรสุทธิเกิน 300,001 บาท เป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชี