ให้ยืมเงินแล้วโดนโกงทำยังไงดี

การที่เราให้บุคคลอื่นยิมเงินไปแล้วเมื่อถึงกำหนดนัดแล้วปรากฎว่าไม่นำเงินมาชำระตามกำหนด ซึ่งหลายๆท่านใช้คำว่าถูกโกงนั้นมีวิธีแก้และป้องกันหลายๆวิธี โดยแบ่งการกู้ยืมเงินได้เป็น 2 กรณีครับ

การเขียนสัญญาเงินกู้ด้วยตัวเอง

โดยปกติหากมีการกู้ยืมเงินกัน ส่วนใหญ่แล้วผู้ให้กู้ก็จะใช้สัญญาเงินกู้สำเร็จรูปที่หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านเครื่องเขียนมา