การเขียนสัญญาเงินกู้ด้วยตัวเอง

โดยปกติหากมีการกู้ยืมเงินกัน ส่วนใหญ่แล้วผู้ให้กู้ก็จะใช้สัญญาเงินกู้สำเร็จรูปที่หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านเครื่องเขียนมา